Software Raabkey v.2.0 (RAS)

Nastavení SW podle potřeb


  • Různá přístupová práva uživatelů (admin, editor, náhled všech, pouze vlastní náhled)
  • Možnost rozdělení uživatelů do skupin
  • Nastavení časových oprávnění (např. v 7 až 8:00 jsou dveře otevřeny, v 10 až 17:00 lze dveře otevřít přiložením čipu, v 17 až 6:59 dveře otevře čipem jen správce)
  • Vhodné pro firmy, ubytovací zařízení, školská žařízení a další organizace
  • Modul pro posilovny/fitness
  • Modul pro hotely