Software Raabkey v.1.2

Ovládání programu


  • Program umožňuje snadné přidávání/editace/blokování/odebírání čipů/karet/tagů
  • Kapacita pro 1000 čipů 
  • Program Raabkey v.1.2 neeviduje průchody
  • Programování (přidávání/ blokace) čipů se provádí buď a) pomocí software připojením notebooku k jednotlivým čtečkám (přes USB kabel) nebo b) pomocí tzv. master karty
  • Možnosti nahrání čipů do čtečky pomocí software: a) načtenění aktuálně čtených čipů čtečkou, b) načtení již uložené čipů z jiné čtečky, c) ruční zápis, d) import čísel čipů ze souboru (formát csv)
  • Nahrání čipů pomocí master karty: pokud čtečka přečte master kartu/čip, začne vydávat zvukový signál po dobu 10 sekund; pokud během této doby čtečka přečte neznámý čip, je tento automaticky uložen do čtečky a také prodloužena doba na dalších 10 sekund
  • Číslo vytištěné (vylaserované) na čipu je pouze informativní náhodné číslo; pro snadnou identifikaci čipy opatřujeme nálepkou s číselnou řadou (zpravidla 1 až 999), kterou doporučujeme zapisovat společně se jménem majitele čipu (usnadňuje případné smazání)